IZOMGÖRCS - LELKI OKAI

Az életet az energia szüntelen áramlása és cseréje, keletkezés és elmúlás, folytonos fel- és leépülés jellemzi. Ideális esetben életünk minden területe s egyben testünk különböző részei is egyforma mértékben részesülnek energiából. Ha azonban bizonyos tevékenységeket, „magatartásokat" vagy beállítódásokat előtérbe helyezünk, mindig csupán egyetlen oldalra koncentrálunk, ismételten ugyanazt a „tartást" vesszük fel vagy meghatározott nézetekhez, álláspontokhoz „kötjük magunkat", ak­kor testi síkon is meg fogunk merevedni.

 

 

 

Amennyiben egy adott izomhoz állandóan az összehúzódásra szóló parancs érkezik, az a túlterhelés következtében előbb-utóbb cselekvőképtelenné, rugal­matlanná válik. Ha kitűzött célunkat „görcsösen" próbáljuk elemi, anélkül hogy feltennénk a kérdést, vajon az út, melyen elindultunk, nem szorul-e módosításra, életellenesen cselekszünk. Hiszen az élet természetes létezésmódja a szüntelen visszakérdezés (visszacsato­lás) és átorientálódás annak érdekében, hogy a változó körülmé­nyekhez alkalmazkodni tudjunk.

 


Összefoglalva: Izomgörcs - hibás szellemi-lelki magatartás, egyoldalú­ság, túlzott becsvágy, mértéktelen akarat, görcsösen ma­kacs viselkedés

 


Amit tenni kell

Aki gyakorta szenved izomgörcsben, annak meg kellene kérdez­nie magától, vajon életszemlélete bizonyos pontokon nem túl egyoldalú, makacs vagy görcsös-e. Aki túlzott nagyravágyásból, erőszakosan tör célja felé, annak ajánlatos lenne módosítania cse­lekvésmódján.

Aki mindennap kelletlenül lát neki a munkájának, akinek „össze kell szednie magát", hogy a követelményeknek meg­feleljen, annak meg kellene kísérelnie megtalálni elégedetlensége, belső görcsössége okait.

Esetleg ajánlatos lenne állást változtatnia, talán megérett az idő az élettárssal vagy főnökkel folytatandó őszinte beszélgetésre. Netán nem ártana kissé lefékezni az egyéni ambí­ciót, s a betegség által jelzett feladatot, a türelem gyakorlását telje­síteni. A kiváltó okok rendkívül sokfélék lehetnek, ám megállapításukat jelentős mértékben megkönnyíti, ha megfigyel­jük, milyen körülmények között lépnek fel az izomgörcsök.

 

Linkek