IDEGESSÉG - LELKI OKAI

Az ideges feszültség mindig belső nyomásra utal, mely azért jön létre, mert valami nem úgy történik, ahogy az illető szeretné. A belső nyugalom és kiegyensúlyozottság zavarát jelzi, mely abbéli vá­gyunkból adódik, hogy erőnkön felül teljesítsünk, valamint félelmünkből, hogy belsőleg felállított magas mércénknek nem tudunk megfelelni.

 

 

 

  • Az ideges egyénnek nem nyugtatószerekre van szüksége a meg­nyugváshoz, hanem az élethez, a problémákhoz és a feladatokhoz való új és pozitív hozzáállásra. Az idegesen feszült menedzsernek be kell látnia, hogy korántsem okos megoldás, ha „mindent maga akar csinálni, hogy egyáltalán értelmes dolog süljön ki belőle".

 

  • Az idegesség kiváltó okai oly sokszínűek lehetnek, mint maga az élet, s az igazi indok mindig csupán a személyiség beható mérlegelése révén állapítható meg.

 

Az idegességnek többféle oka lehet:

  • Az a biztos tudat, hogy az embernek muszáj bizonyos csele­kedeteket végrehajtania s le kell vonnia a megfelelő következtetéseket, bár a legszívesebben elmenekülne előlük, feszült idegi álla­potot teremthet. Aki valamely igaz felismerését a kényelem kedvé­ért elfojtja, vagy a másik akaratának (esetleg dacból) nem kíván eleget tenni, feldúltnak fogja érezni magát, minthogy bensejében ellentétes energiák küzdenek egymással.
  • A félelem is idegességhez vezethet. Aki egy konkrét szituá­ciótól vagy bizonyos feladattól fél, azaz e feladatot nem akarja elvégezni s az említett helyzetet kínosan kerüli, valószínűleg ide­gessé válik, minthogy tudattalanul állandóan e szituáció bekövetkezésétől tart.

 

Ilyen szituációk közé tartozhat

-     öntudatlan vagy kimondatlan partnerkapcsolati konfliktusok.

-     szüntelenül halasztgatott orvoshoz menés.

-     a következő, aggódva várt autóvezetési gyakorlat vagy ha­sonlók.

 

  • Akut idegességet idézhet elő a helytelen táplálkozás. Aki túlzott mértékben fogyaszt cukrot, kávét és teát, az anyagcsere folyamatok
    felfokozott aktivitása következtében idegesnek érezheti magát.

 

  • Az idegeskedő anyának meg kell tanulnia, hogy gyermekének netán hasznára is válhat, ha egyszer-kétszer valami baja esik. Ha csemetéje fölött szüntelen aggodalommal őrködik, ez se neki, se a gyermeknek nem válik előnyére. Az igazi probléma itt az anya túlzottan féltő hozzáállása.

 

  • Az ideges beosztott természetes jogának kell hogy tekintse, ha netán hibázik, hébe-hóba helytelen megfogalmazást használ ügyfelével szemben, vagy az írógépen néha félreüt. Magát a problémát ebben az esetben a mértéktelen becsvágy, a kritikától való félelem jelenti, s nem a logikus következményként fellépő idegesség.

 

 

Összefoglalva: Idegesség - szorongás, stressz, túlterhelés, félelem a kö­vetkezményektől, helytelen táplálkozás, belső feszültségek, a kiegyensúlyozottság és lelki nyugalom hiánya

 

Linkek