Lelki gondok betegsegei

VAKSÁG - LELKI HÁTTERE

Vaknak lenni annyit jelent, mint nem látni, felismerésre képtelennek lenni. A vak ember a való világot és az összefüggéseket nem látja, így arra kényszerül, hogy „megragadja" azokat. Képtelen többé kifelé látni, így az érzékelésnek e módja a belső térre tevődik át. A vaknak fel kell fedeznie, meg kell ragadnia belső világát, továbbá a szó szoros értelmében „érintkeznie" kell környezetével, hogy megfelelően eligazodjék.

Bővebben...
 

SZENVEDÉLYBETEGSÉG - LELKI OKAI

A szenvedélybetegség minden formája mögött a saját én megtalá­lására irányuló ösztöntörekvés rejlik. Az ember jelenlegi létezés­módjával nincs megelégedve, többre vágyik, egyfajta ideális én után kutat, egy másféle vagy magasabb tudati szint elérésére törekszik. Mindaddig viszont, míg a keresés állapotában van, nem „Itt és Most" él, nem tapasztalhatja meg a beteljesülést.

Bővebben...
 

NYELÉSI NEHÉZSÉGEK - LELKI OKAI

A nyelési panaszok arra utalnak, hogy bizonyos dolgokat, tényeket és helyzeteket nehezünkre esik „lenyelni", azaz elfogadni és elviselni. A nagyobb falatokat csak üggyel-bajjal tudjuk „megrágni", egyes dlgokat viszont „muszáj egyszerűen lenyelnünk". Másokat pedig „képtelenek vagyunk olyan gyorsan megemészteni".

Bővebben...
 

UTAZÁSI BETEGSÉG - LELKI OKAI

Az utazással általában együtt jár, hogy az embernek rengeteg új benyomást kell feldolgoznia. Otthagyja meghitt környezete bizton­ságát, ismeretlen tájak felé veszi útját, anélkül hogy előre sejthetné, miféle újdonság várakozik ott reá. Lelki értelemben mindez annyit jelent, hogy az ember saját lényének eleddig ismeretlen tájaira vivő utazásra indul.

Bővebben...
 

KISEBBRENDŰSÉGI ÉRZÉS - LELKI HÁTTERE

A kisebbrendűségi érzés azt sugallja az embernek, hogy „Úgy, ahogy vagyok, nem találhatnak szeretetreméltónak!" Minthogy azonban az ember szeretetre vágyik, mert önmagát képtelen szeret­ni, mindent megkísérel, hogy környezetével megkedveltesse magát. Engedelmes, szorgalmas, egyre okosabbá és ügyesebbé válik, sőt talán híressé és gazdaggá is. Minden megváltozott az életében, csupán a kisebbrendűségi érzés nem.

Bővebben...
 

IZOMGÖRCS - LELKI OKAI

Az életet az energia szüntelen áramlása és cseréje, keletkezés és elmúlás, folytonos fel- és leépülés jellemzi. Ideális esetben életünk minden területe s egyben testünk különböző részei is egyforma mértékben részesülnek energiából. Ha azonban bizonyos tevékenységeket, „magatartásokat" vagy beállítódásokat előtérbe helyezünk, mindig csupán egyetlen oldalra koncentrálunk, ismételten ugyanazt a „tartást" vesszük fel vagy meghatározott nézetekhez, álláspontokhoz „kötjük magunkat", ak­kor testi síkon is meg fogunk merevedni.

Bővebben...
 

IDEGESSÉG - LELKI OKAI

Az ideges feszültség mindig belső nyomásra utal, mely azért jön létre, mert valami nem úgy történik, ahogy az illető szeretné. A belső nyugalom és kiegyensúlyozottság zavarát jelzi, mely abbéli vá­gyunkból adódik, hogy erőnkön felül teljesítsünk, valamint félelmünkből, hogy belsőleg felállított magas mércénknek nem tudunk megfelelni.

Bővebben...
 

FÉLELEM - LELKI OKAI

A félelem számos ember életével szorosan összekapcsolódik. A „félelem" (Angst) szó a latin „angustus" származéka, mely valami­nek a „szűk" voltát jelenti. Ha a dolgokat túlságosan szűklátókörűen, korlátolt tudatunkon keresztül szemléljük, félelem keletkezik ben­nünk.

Bővebben...
 

FÁJDALOM (ÁLTALÁBAN) - LELKI HÁTTERE

A fájdalom a testnek többé már figyelmen kívül nem hagyható jelzése arra, hogy üzenetére felfigyeljünk. Következésképp az em­bernek a fájdalom mélyére kell hatolnia, hagynia kell, hogy a fájdalom „átformálja", mintegy kifordítsa jelenlegi létezésmódjá­ból. Amennyiben elfogadjuk, a fájdalom többé nem kínoz bennün­ket, megszűnik létezni.

Bővebben...
 

DEPRESSZIÓ - LELKI OKAI

A depresszióra utaló tünetek oly sokfélék és egyénileg annyira különbözők, hogy gyakran komoly nehézségekbe ütközik a biztos diagnózis, sőt nemritkán egyáltalán nem ismerik fel.

Bővebben...
 

DADOGÁS - LELKI OKAI

A dadogó ember erős belső késztetést érez a beszédre, ugyanak­kor nagyon szeretné, ha az általa elmondottakból sok minden ki­mondatlan maradna. Alaposan megszűri és ellenőrzi szavait, mivel fél felgyűlt érzéseitől és indulataitól, melyek a beszéd során igye­keznek felszínre törni.

Bővebben...
 

BÉNULÁS - LELKI OKAI

A bénulás mélyen gyökerező félelemre utal, mely gyakran feloldat­lan sokkhatás nyomán keletkezik. Itt a felelősségtől, nemritkán az önmagunk iránti felelősségtől való félelemről lehet szó. E szorongó érzés eleinte szellemi-lelki mozdulatlansághoz vezet, ám ha azon a téren nem oldódik, előbb-utóbb bénulást idéz elő.

Bővebben...
 

ÁJULÁS - LELKI OKAI

Az ájulás, aléltság kifejezés magában hordozza a szó eredeti jelen­tését: élettelenség, erőtlenség. Aki gyakran elájul, így jelzi a kör­nyezetének, hogy „erőtlennek" és kiszolgáltatottnak érzi magát. Aki váratlanul kellemetlen helyzetbe kerülve úgy hiszi, hogy nem képes a feszültségét feloldani, illetve az adott szituációt vagy problémát kikerülni, az hajlamos az ájulásra. Ezzel a következőket közli: „Nézzetek ide, semmit se tudok tenni, hiszen magatehetetlen va­gyok!"

Bővebben...
 

ALKOHOLIZMUS - LELKI OKAI

Modern társadalmunkban egyre fokozódó jelentőségre tesz szert az alkohol. Az elmúlt negyedszázadban a szeszes italok fogyasztása erőteljes növekedést mutatott, következésképpen ártalmas követ­kezményei is számottevően elszaporodtak.

Bővebben...
 


Linkek

KatalgusHun-Web LinkekLinkajnlLinkBank LinkkatalgusEgszsg, betegsg linkekBelfldi s klfldi szlls s apartmanLinkgyr linkkatalgus Hungarian Web Linkgyjtemny Linkel linkgyjtemnylink adatbzisrdekes Weblap SzavazsInternet.wyw.hu Linkraktr Webkatalgus - LinktrMobiltelefon linkgyjtemnyInternet.wyw.huKatalgusKategorizlt linkek a kezdlapon!Hun-Web Linkek